Lateral Slit yöntemi Nedir ?

Kanallara greftin boyut ve şekline göre yön verilmesi işlemidir.

Bu yöntem ile gerçekleştirilen ekimlerde açılan kanalların yönleri doğala en yakın olduğu için çıkan saçlarda daha yoğun ve daha doğal görünümdedir. Her işlem öncesi hastanın greft kalınlığı baz alınarak hazırlanan özel bistüriler ile ekim gerçekleştirilmektedir.

Saç ve greftlerin kalınlığı incelenerek planlanan cerrahiye göre kanalların açılacağı bistüriler spesifik olarak hazırlanır. Kullanılan özel bistüriler sayesinde saçların doğal çıkış yönüne göre ekim yapmak mümkündür.

Bu bistürilerle açılan kanallar greftlerin kök uzunluklarına göre belirlenmesi zordur,tecrubesiz bir uzmanın derin kanal açma ve ince damarlara zarar verilmesi riski mevcuttur.

Greftlerin boyutları ile kanal boyutları aynı olmayabileceğinden  işlem sonucunda cildte  bir çukur ya da kabarıklık görünümü oluşabilmektedir.

Kanalların çapına bağlı olarak greftlerin birbirine baskı yapma olasılığı daha yüksektir. Çok sık ekim yapmak için uygun bir yöntem değildir.