Tıraşsız Saç Ekimi

Kok Alımında:

  • Ense saçlarının uzunlugunun ortalama 6-7 olmalıdır.Bu sayede saçlar kaldırılarak altta kalan tarftan kok alınacak alan traş edilebilir ve kok alımına hazırlanabilir.
  • Seçilen alandan 2-3 cm kalınlıkta kısım traş edilir.Bu sayede greft alımı yapacak olan personel greftlerin açı ve yönleri daha rahat görür ve greftlere zarar vermeden çıkartabilir.
  • Greftler bu alandan hiçbir iz bırakmadan alınır.
  • Bu şekilde tüm ensenin tıraş edilerek elde edilenden alandan daha küçük bir alan olduğundan daha az miktarda greft çıkartılabilir.Eğer kok miktarı yetersiz gelirse 2 cm alt yada üstten ikinci bir alan traş edilebilir.
  • Greftler alındıktan sonra şaçlar tekrar salındığında greft alınan bölge dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatılır
  • Bu yöntem daha çok bayanlarda kullanılır ama uzun saçlı erkekler içinde uygundur.

Saç Naklinde:

  • Nakil yapılacak alan yogunluğuna göre varolan saçların boyuna karar verilir.Var olan saç yoğunluğu 15 cm2/adet den az ise saçları kısaltmaya gerek yoktur.Saç yoğunlu bu değerden yüksek ise ekilecek alanı daha iyi gormek ve varolan saçlara zarar vermemek adına saçları 4 numara (1,5cm) kısaltmak uygun olacaktır.
  • Ekim yapılacak alan şakaklar ve on saç hattı ise saç kesimine gerek yoktur.